A-3 G

Alçı çalışma modelleri yapmak için A-3 modele uygun
kauçuk kalıp.
Parsiyel modeller bölmeleri kapatarak elde edilebilir.

Kategoriler:

Açıklama

Bir yetişkinin doğal diş dizisine uygun olan çalışma modeli:
Sert ve deforme olmaz plastikten olup üst ve alt çeneler stabil bir çiğneme yüzeyinde oklüde olurlar.
Frasaco fantom kafalara tutturmak için termoplastan yapılmış çene. 32 vidalı diş

Çiğneme yüzeyi anatomisi: yarı anatomik, protez dişi ile doğal diş arasında.

Genel uygulama:
Diş teknisyenliğinde klinik öncesinde, protezle ilgili hazırlayıcı kurslar için

Çiğneme yüzeyi ilişkileri:
• Ön diş ilişkileri: Etkin kondüler hatların diklik konumuna bağlı olarak minimum dikey ısırma kapatma taşkınlığı,
cüzî köpek dişi baskınlığı
• Azı – Küçük azı bölgesi: Diş ilişkisi 1 : 2
• 2. ve 3. azı dişi bölgesi: Diş lişkisi 1 : 1
Frasaco modelleri; önleyici ve koruyucu diş hekimliği öğretiminde, sabit ve çıkarılabilen protezlerde, tam protezlerde, pediatri ve çene ortopedisinde, radyoloji ve anestezide, endodontide, diş çekilmesinde, çene cerrahisinde, ağız hijyeninde, paradontolojide, gerodontolojide, implantolojide, patolojide, anatomi ve diş teknisyenliğinde de vazgeçilmezdir.